Skjæremaskin med høy presisjon

Nå har fiberlaserskjæremaskin så bred anvendelse i skjærefelt av metall. Det mest populære kjøresystemet er servomotorsystem og har store skjærestørrelser til 1500 * 3000mm, og skjærestørrelsen er omtrent 0,06mm. Generelt denne store fiberlaserskjæremaskinen som brukes i metallforedlingsindustrien.

De fleste sluttbrukere bruker fiberlaserskjærer > 0,5 mm metallplate. For tynn metallplate har vanlig fiberlaserskjæremaskin lav presisjon, da platen kan ha deformasjon når det blåser hjelpegass. I dette tilfellet, hvordan kutte du det tynne arket mindre enn 0,5 mm?

Skjæremaskin med presisjonsfiber

Forskjellig med 3000 * 1500 mm fiberlaserskjæremaskin, presisjonsfiberlaserskutter er vanligvis liten skjærestørrelse. Nå som vi designer er 600 * 600 mm kuttestørrelse. Vi designer også to forskjellige transmisjonssystemer. Det ene er kule skruesystem og ett er lineært motoranlegg. Begge disse to maskintypene har samme utvendige form, men transmisjonssystemet deres er forskjellig.

Kuleskrue presisjonsfiberlaserskjærer er populær ettersom prisen er den samme med vanlig maskin. Presisjonen kan nå 0,03 mm. Lineær motorfiber laserskjæremaskin bruker lineært motoranlegg. Presisjonen kan nå 0,01 mm, og den har veldig bred anvendelse i elektriske felt.